Закони України

«Про основи містобудування»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2780-12

«Про архітектурну діяльність»

«Про регулювання містобудівної діяльності»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/687-14

«Про благоустрій населених пунктів»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

«Про Генеральну схему планування території України»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3059-14

«Про землеустрій»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15

«Про державний земельний кадастр»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17

«Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/353-14

«Про інформацію»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

«Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_d09

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80

«Про телекомунікації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15

«Про захист персональних даних»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

«Про доступ до публічної інформації»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

«Про правові засади цивільного захисту»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1859-15

«Про державну таємницю»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12