Завдання та структура містобудівного кадастру

Містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів (стаття 22 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

 

Система містобудівного кадастру України представляє собою трирівневу структуру

  • базовий рівень
  • регіональний рівень
  • державний рівень

На базовому рівні в адміністративних районах та містах обласного підпорядкування проводять збір кадастрових даних, їх обробку, створюють інформаційні системи для споживачів.

На регіональному рівні проводять систематизацію базових даних, узагальнюють їх, розробляють методологію ведення кадастру, сприяють підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців.

 

Функціонування містобудівного кадастру ґрунтується на впорядкованому обміні інформацією і централізованому веденні баз даних (умовах будівництва і т.д.), а також взаємозв’язку з іншими кадастрами (земельним , екологічним і т.д.).

 

 

Ведення    містобудівного    кадастру    здійснюється уповноваженими   органами  містобудування  та  архітектури  шляхом формування  і  актуалізації  інформаційних ресурсів містобудівного кадастру   відповідного  рівня  після  отримання,  систематизації, узагальнення  та  реєстрації  відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру,  рішень  органів  державної влади та органів місцевого  самоврядування  щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.{  Пункт  26 ,  Постанова КМ N 559 “Про містобудівний кадастр”}

 

Управління містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації проводить заходи щодо реалізації Програми „Створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області  на 2013 – 2017 роки”, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 15.03.2013 № 421-18/VI (зі змінами).  

 

Мета та завдання  створення  містобудівного кадастру Дніпропетровської області

  • Створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком територій адміністративних районів, населених пунктів.
  • Запровадження на обласному рівні системи геопросторових даних містобудівних кадастрів обласного та районного рівнів.
  • Розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру області.
  • Організація планового введення до бази даних і отримання кадастрової інформації відповідно до державних будівельних норм та правил.

Містобудівний кадастр Дніпропетровської області призначений для забезпечення органів місцевого самоврядування та органів державної влади інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, а також на договірних засадах-інформацією юридичних та фізичних осіб для задоволення їх потреб.

«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД 15 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ № 421-18/VI „ПРО ПРОГРАМУ СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2013 − 2017 РОКИ” (ЗІ ЗМІНАМИ)»