Перелік інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

     Інформаційні   ресурси   системи  містобудівного  кадастру  –
затверджена  містобудівна,  проектна  та планувальна документація,
склад  і  зміст  якої  визначено  законодавством  України  у сфері
містобудівної   діяльності  та  будівельними  нормами,  державними
стандартами   і   правилами,   метадані  про  цю  документацію  та
електронні   копії   містобудівної,   проектної   та  планувальної
документації,   що   вводяться   і   зберігаються  в  базах  даних
інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових
даних  єдиної  цифрової  топографічної  основи  території, реєстри
адрес,  вулиць  та  інших  поіменованих об’єктів, профільні набори
геопросторових  даних  із  земельного та інших видових (галузевих)
кадастрів,   будівельні   норми,  державні  стандарти  і  правила,
регламенти,  інші  документи  та  масиви документів, що підлягають
реєстрації  та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно
до  законодавства;  {  Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 }

Склад  та кодування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру створено на підставі ДБН Б.1.1-16:2013 «Зміст та склад містобудівного кадастру»

Рівні  містобудівного кадастру 

01  Регіональний рівень

02  Районний рівень

03  Базовий рівень

  1. РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

1.01. Група – характеристика існуючого стану

Розділи:

1.01.01. топографічна основа;

1.01.02. природно-кліматичні умови;

1.01.03. інженерно-геологічні умови;

1.01.04. земельні ресурси;

1.01.05. водні ресурси;

1.01 06. лісові ресурси;

1.01.07. тваринний світ

1.01.08. мінерально-сировинні ресурси;

1.01.09. економіка;

1.01.10. населення;

1.01.11. соціальна інфраструктура;

1.01.12. інженерна інфраструктура;

1.01.13. транспортна інфраструктура;

1.01.14. стан довкілля;

1.01.15. природно-заповідний фонд;

1.01.16. історико-культурна спадщина;

1.01.17. природна та техногенна безпека;

1.01.18. територіальний розвиток.

1.02. Група – рішення містобудівної документації

Розділи:

1.02.01. Схема планування території області;

1.02.02. Схема планування частини території області;

  1. РАЙОННИЙ РІВЕНЬ

2.01. Група – характеристика існуючого стану

Розділи:

2.01.01. топографічна основа;

2.01.02. природно-кліматичні умови;

2.01.03. інженерно-геологічні умови;

2.01.04. земельні ресурси;

2.01.05. водні ресурси;

2.01 06. лісові ресурси;

2.01.07. тваринний світ

2.01.08. мінерально-сировинні ресурси;

2.01.09. економіка;

2.01.10. населення;

2.01.11. соціальна інфраструктура;

2.01.12. інженерна інфраструктура;

2.01.13. транспортна інфраструктура;

2.01.14. стан довкілля;

2.01.15. природно-заповідний фонд;

2.01.16. історико-культурна спадщина;

2.01.17. природна та техногенна безпека;

2.01.18. територіальний розвиток.

2.02. Група – рішення містобудівної документації

2.02.01. схема планування території;

2.02.02. схема планування  частини території;

2.02.03. детальний план території.

  1. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

3.01 Група – характеристика існуючого стану

Розділи:

3.01.01. топографічна основа;

3.01.02. природно-кліматичні умови;

3.01.03. інженерно-геологічні умови;

3.01.04. земельні ресурси;

3.01.05. водні ресурси;

3.01.06. лісові ресурси;

3.01.08. мінерально-сировинні ресурси;

3.01.09. економіка;

3.01.10. населення;

3.01.11. соціальна інфраструктура;

3.01.12. інженерна інфраструктура;

3.01.13. транспортна інфраструктура;

3.01.14. стан довкілля;

3.01.15. природно-заповідний фонд;

3.01.16. історико-культурна спадщина;

3.01.17. природна та техногенна безпека.

3.02  Група – рішення містобудівної документації

Розділи:

3.02.01. генеральний план;

3.02.02. зміни до генерального плану;

3.02.03. план зонування;

3.02.04. зміни до плану зонування;

3.02.05. детальний план території;

3.02.06. містобудівний розрахунок.

3.03. Група – земельні ділянки

3.04. Група – містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти

Розділи:

3.04.01. містобудівні умови та обмеження;

3.04.02. будівельні паспорти;

3.04.02. паспорти тимчасових споруд

3.05. Група – будівлі та споруди

3.06. Група – запроектовані житлові будинки

3.07. Група – запроектовані громадські будинки

3.08. Група – об’єкти дорожньої мережі

3.09. Група – водопровідні мережі та споруди

3.10. Група – каналізаційні  мережі та споруди

3.11. Група – мережі та споруди теплопостачання

3.12. Група – мережі та споруди газопостачання

3.13. Група – мережі та споруди електропостачання

3.14. Група – об’єкти продуктопровідного транспорту

3.15. Група – мережі та споруди зв’язку

3.16. Група – запроектовані об’єкти виробничі та транспортні